Regulamin konkursów z portalu Facebook

Regulamin konkursów z portalu facebook

1. Organizatorem konkursu jest WITCHCRAFT Magiczna Księgarnia Wróżki Bernadetty z siedzibą w Łódzi 90-103, ul. Piotrkowska 92, NIP  729-226-77-64 (Organizator).

2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym na fun page WITCHCRAFT napiszą odpowiedź na pytanie konkursowe (Uczestnik).

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym.  Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie najciekawszej odpowiedzi lub na podstawie ilości polubień zebranych pod odpowiedzią. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu podanym w opisie konkursu na stronie  https://www.facebook.com/Witchcraft.sklep
Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na portalu www.facebook.pl

4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.

5. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie  https://www.facebook.com/Witchcraft.sklep

7. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 5 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora. Wysyłka nagrody możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna).

8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy WITCHCRAFT

9. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę WITCHCRAFT w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).

10. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.

11. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.


Możesz nas odwiedzić również na: