• Współczesna bioterapia. Marjan Ogorevc.

WSPÓŁCZESNA BIOTERAPIA

z podkreśleniem diagnostyki karmicznej oraz integralnej biorgonomii

Kompednium wiedzy dla bioterapeutów i osób korzystających z metod naturalnego leczenia 


Kiedy kilka lat temu autor założył szkołę dla bioterapeutów książka Współczesna bioterapia w swoim zamyśle pisana była jako podręcznik dla jej słuchaczy. Z czasem okazało się jednak, że równie chętnie sięgają po nią osoby zajmujące się innymi formami leczenia alternatywnego, a także osoby pragnące zrozumieć nie tylko stan swojego zdrowia, ale również przyczyny powodujące niezadowolenie z jakości prowadzonego życia.

Celem niniejszej książki nie jest opisanie różnych form technik stosowanych w trakcie leczenia energiami, ale ukazanie i połączenie komponentów składających się na nasze życie uczuciowe, mentalne i duchowe, które wywierają ogromny wpływ na stan ludzkiego zdrowia fizycznego. Uświadomienie sobie tego pozwala zrozumieć, dlaczego wciąż od nowa wikłamy się w sytuacje, które uważamy jako krzywdzące i niesprawiedliwe...

Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w pracy wykwalifikowanego terapeuty, jak i dobrą podstawę dla każdego bioterapeuty, który dopiero stawia pierwsze kroki.

Została ona napisana w formie przewodnika, pomagającego terapeucie ukształtować i rozwinąć odpowiednie cechy, które niezbędne są do etycznego prowadzenia terapii.

Pozycja ta będzie korzystna również dla osób korzystających z usług bioterapeutów, bowiem właściwe rozumienie tego, co dzieje się w trakcie leczenia, może pomóc w uzyskaniu lepszych efektów.


Marjan Ogorevc ur. się w 1954 roku i od 15 lat praktykuje i doskonali metody medycyny alternatywnej. Świadome podążanie tą drogą rozpoczął od praktykowania jogi, która doprowadziła go do reiki. Dalej następowały po sobie kolejno: rediestezja, kryształoterapia, tuina, medycyna chińska aż dotarł do metody, która bazuje na odnajdywaniu głębszych pierwotnych przyczyn naszych problemów. Od tego punktu droga do opracowania nowych metod stała się prosta i krótka.

Dzisiaj stosuje mało znane metody leczenia energiami, które opisał w swoich książkach: Biorgonomia 2001, Diagnostyka karmiczna 2003 i Integralna biorgonomia 2004. Podstawy swoich badań opierał na doświadczeniach psychiatrów Reicha i Janova, rosyjskiego uzdrowiciela Łazariewa, biorgonomistów Feinberg i Rosena, oraz innych.

Diagnostyka karmiczna to uświadamianie traumatycznych przeżyć, które można odnaleźć (odczytać) w polu informacyjno-energetycznym człowieka. Integralna biorgonomia – uzupełniał ją wspólnie ze swoimi współpracownikami bazuje na istnieniu komplementarnych energii, czyli traktuje człowieka jako część całości – wszechświata, co powoduje, że staje się nadbudową klasycznych form leczenia energiami.

Autor mieszka i pracuje w Breżicach, gdzie prowadzi centrum rozwoju alternatywnych metod leczenia ENOST, którego priorytetem jest kształcenie bioenergoterapeutów metodą integralnej biorgonomii. Jako były lekkoatleta i trener ekipy w rzucie młotem współpracuje z reprezentacjami lekkoatletycznymi kraju jako fizjoterapeuta i bioterapeuta i często towarzyszy im na ważnych imprezach sportowych.

Poglądy autora na zdrowie, chorobę i leczenie, a także na nasze życie, nad którym panujemy lepiej lub gorzej, związane są z prawami karmy. Oznacza to, że choroby i napotykane problemy powinniśmy rozumieć jako bodźce dla naszego duchowego wzrostu. I dopóki sobie tego nie uświadomimy, to poprzez powtarzanie niewłaściwych decyzji i działań możemy się przyczynić do rozpadu struktur duchowych. Diagnostyka karmiczna to przede wszystkim metoda dla osób, które chcą podnieść na wyższy poziom swoją świadomość i wraz ze zrozumieniem siebie i świata przyśpieszyć własną ewolucję.

Nasze życie i nasza dusza są zdaniem autora jak płynąca do ujścia rzeka. Zaś każde traumatyczne doświadczenie, szkodliwe myśli, uczucia i działania są jak kamień wrzucony w jej nurt. Niektóre z tych kamieni pochodzą z naszych poprzednich wcieleń, niektóre dorzucili nasi rodzice, a niektóre my sami. Na początku kamienie te nie zakłócają biegu rzeki i stanowią tylko niewielkie przeszkody. Ale kiedy nazbiera się ich więcej, mogą tworzyć niebezpieczne wiry lub mielizny.

Format 170x240 mm

Ilość stron 294

Oprawa miękka ze skrzydełkami

Pełny tytuł Współczesna bioterapia z podkreśleniem diagnostyki karmicznej oraz integralnej biorgonomii. Kompednium wiedzy dla bioterapeutów i osób korzystających z metod naturalnego leczenia



SPIS TREŚCI

Książce w drogę ................................................................................................................. 13

Od redaktora ..................................................................................................................... 15

 Linia mety ...................................................................................................................... 15

 Ja terapeuta ................................................................................................................... 17

Przedmowa ..................................................................................................................... 19

Wprowadzenie ................................................................................................................. 23

 Poziom ciała .................................................................................................................. 26

 Poziom energetyczny .................................................................................................... 28

 Poziom informacyjny .................................................................................................... 28

 Poziom duchowy .......................................................................................................... 29

I. Praca z energiami

Wprowadzenie w rozumienie energii organizmu ............................................................... 36

Kierunki współczesnego leczenia energiami .................................................................... 39

 Co wywiera wpływ na skuteczność leczenia energiami .......................................... 40

 Cel, przyczyna oraz skutek ...................................................................................... 41

Postępowanie terapeutyczne krok po kroku .................................................................... 43

 Anamneza, czyli rozmowa wstępna .............................................................................. 43

 Siedem kroków ............................................................................................................. 43

 Krok 1. Rozmowa wstępna ...................................................................................... 45

 Krok 2. Zapoznanie się z diagnozą lekarską ............................................................ 48

 Krok 3. Diagnoza energetyczna ............................................................................... 49

 Krok 4. Odnajdywanie i uświadamianie sobie przyczyn ......................................... 52

 Krok 5. Uwalnianie blokad energetycznych i zaburzeń równowagi ........................ 57

 Krok 6. Udzielenie porad ........................................................................................ 57

 Odżywianie ....................................................................................................... 57

 Głodówka .......................................................................................................... 58

 Korzystanie z sauny ........................................................................................... 59

 Aktywność fi zyczna ........................................................................................... 60

 Styl życia ............................................................................................................ 60

 Krok 7. Kontynuacja terapii ..................................................................................... 61

Porządkowanie zaburzeń równowagi energetycznej ........................................................ 61

 Leczenie manualne ....................................................................................................... 64

 Terapie energetyczne .................................................................................................... 65

8

 Reiki ............................................................................................................................... 67

 Integralna biorgonomia ................................................................................................ 67

Prowadzenie terapii w utrudnionych warunkach ............................................................. 68

 Terapia na odległość ..................................................................................................... 71

Prowadzenie terapii dla osób, które żyły na innych planetach (generacja E.T.) ................ 71

Warunki niezbędne do prowadzenia skutecznej terapii ................................................... 74

Przyczyny nieskuteczności terapii ..................................................................................... 76

 Antagonistyczne motywacje ......................................................................................... 76

Pozostałe przyczyny nieskuteczności terapii .................................................................... 80

 Niejasno sprecyzowany cel ........................................................................................... 80

 Zbyt szeroko postawione rozwiązanie problemu .......................................................... 81

 Wpływ leków i środków odurzających .......................................................................... 81

 Podświadomy wzorzec: Mam rację i się nie mylę ......................................................... 82

 Głęboko wycofana trauma ........................................................................................... 82

 Bioenergoterapeuta z nierozpoznanymi problemami .................................................. 83

 Wzorzec destrukcyjny traktowany jako pozytywny ...................................................... 83

 Unikanie odpowiedzialności ......................................................................................... 84

 Terapia na życzenie innej osoby ................................................................................... 85

Przyczyny choroby i korzyści z niej płynące ...................................................................... 85

Skutki uboczne leczenia energiami .................................................................................. 86

Przykładowy przebieg terapii energetycznej .................................................................... 88

 Wskazówki terapeuty w trakcie prowadzenia terapii ................................................... 90

 Częściowe rozwiązanie problemów .............................................................................. 92

 Usuwanie antagonistycznej motywacji ......................................................................... 93

II. Bioterapeuta

Kim jest bioterapeuta ......................................................................................................... 96

Bioterapeuta a klient ........................................................................................................ 97

 Bezwarunkowe akceptowanie ...................................................................................... 97

 Pozytywny stosunek do procesu leczenia ..................................................................... 98

 Przekonanie terapeuty w samoistny przebieg procesu ................................................ 98

 EmpaƟ a, czyli umiejętność wczuwania się ................................................................... 99

 Zdolność widzenia poprzez osobę ................................................................................ 99

 Kiedy terapeuta może mówić o swoich doświadczeniach? .......................................... 99

 Poczucie więzi i wiarygodność .................................................................................... 100

 Zachowanie tajemnicy zawodowej ............................................................................. 100

 Manipulacja ................................................................................................................ 101

 Uzależnienie klienta od terapeuty .............................................................................. 101

Rozwój bioterapeuty ...................................................................................................... 102

 Zdrowie bioterapeuty ................................................................................................. 105

 Uświadamianie sobie wiedzy, która jest w nas ........................................................... 108

 Rozpoznawanie wiedzy ............................................................................................... 109

 Telepatyczne uczenie się i przekazywanie wiedzy ...................................................... 110

Etyka w leczeniu energiami ............................................................................................ 112

Najczęściej spotykane przykłady naruszania zasad etycznych ........................................ 117

9

 Wygórowana cena terapii ..................................................................................... 117

 Atrakcyjność i przyciąganie seksualne między klientem a terapeutą ................... 118

 Manipulacja z powodu zazdrości o innego terapeutę .......................................... 118

 Przestrzeganie tajemnicy zawodowej ................................................................... 119

 Niedozwolona ingerencja i wymuszanie oddziaływania terapeutycznego ........... 119

 Sugerowanie przerwania leczenia medycznego ................................................... 120

 Własne problemy uczuciowe ................................................................................ 120

 Niedozwolone wchodzenie w biopole .................................................................. 121

 Kiedy bioterapeuta może odmówić udzielenia pomocy? ..................................... 121

Poziom świadomości bioterapeuty ................................................................................ 122

 Wyjaśnienie czterech światów według Kabały ........................................................... 123

 Azylut .................................................................................................................... 124

 Beria ................................................................................................................... 126

 Jecira ................................................................................................................... 127

 Asija .................................................................................................................... 128

 Dawanie i przyjmowanie ............................................................................................ 132

III. Energia i formy jej manifestacji w biopolu człowieka

Ezoteryczny punkt widzenia ............................................................................................. 136

Uniwersalne pole informacyjno-energetyczne (UPI) ...................................................... 136

Uniwersalne pole energetyczne (UPE) ........................................................................... 136

System energetyczny człowieka ..................................................................................... 138

 Annamaya kosha ................................................................................................... 140

 Pranamaya kosha .................................................................................................. 140

 Manomaya kosha ................................................................................................. 141

 Vijnanamaya kosha ............................................................................................... 141

 Anandamaya kosha ............................................................................................... 141

 Prana .................................................................................................................... 141

 Nadi i kundalini ..................................................................................................... 142

 Czakry ................................................................................................................... 143

 Czakra muldahara ........................................................................................... 143

 Czakra svadhisthana ........................................................................................ 144

 Czakra manipura ............................................................................................. 144

 Anahata ........................................................................................................... 144

 Czakra vishuddha ............................................................................................ 145

 Centrum adjana .............................................................................................. 145

 Centrum sahasrara .......................................................................................... 145

 Bindu visarga ................................................................................................... 145

 Praca na czakrach ................................................................................................. 146

Biopole ............................................................................................................................ 147

 Samoregulacja biopola ............................................................................................... 147

 Twory energetyczne i ich wpływ na człowieka ........................................................... 149

 Energetyczna matryca rodziny .................................................................................... 150

 Egregor – byt duchowy ............................................................................................... 150

 Egregor projektu ................................................................................................... 153

10

 Elementale – niewidzialne byty energetyczne ........................................................... 155

 Implanty – lepki z innych światów .............................................................................. 156

 Duchy ........................................................................................................................... 157

 Hipoteza dotycząca bytów z innych planet i wymiarów ............................................. 160

 Pomoc terapeuty .................................................................................................. 161

 Zabezpieczenia przed szkodliwymi energiami i bytami .............................................. 162

 Axis mundi – oś świata ............................................................................................... 163

 Osobista oś świata ................................................................................................ 164

 Oś świata pomieszczeń ......................................................................................... 165

IV. Przyczyny wpływające na to, kim jesteśmy

Kim jestem? Dokąd zmierzam? ........................................................................................ 170

Moment poczęcia ........................................................................................................... 171

Poprzednie wcielenia, ewolucja duszy ........................................................................... 172

Cel duszy i doświadczenia .............................................................................................. 174

Prawo karmy .................................................................................................................. 175

 Wszechświat – prawo sprawiedliwości ................................................................. 176

 Rodzice, przodkowie ................................................................................................... 177

 Wpływy kosmiczne ..................................................................................................... 178

Świadomość zbiorowa ................................................................................................ 179

 Okres ciąży i narodzin ................................................................................................. 182

 Traumy ......................................................................................................................... 184

Destrukcja i agresja ........................................................................................................ 186

 Myśli i najbliższe środowisko ...................................................................................... 186

 Agresja .................................................................................................................... 188

 Świadoma agresja ................................................................................................. 189

 Podświadoma agresja ........................................................................................... 190

 Rodzice i dzieci ...................................................................................................... 190

 Relacje partnerskie ............................................................................................... 191

 W miejscu pracy ................................................................................................... 191

 W jaki sposób uwolnić się od agresji .......................................................................... 192

Szkodliwe programy w podświadomości ........................................................................ 194

 Rezonans .................................................................................................................... 195

 Podświadome programy i uzależnienia ...................................................................... 197

 Najczęstsze podświadome uzależnienia ..................................................................... 199

 Uzależnienie od materii ........................................................................................ 199

 Uzależnienie od dzieci .......................................................................................... 200

 Uzależnienie od rodziców ..................................................................................... 200

 Ja mam rację i się nie mylę ................................................................................... 201

 Idealizowanie ........................................................................................................ 201

 Uzależnienie od bycia doskonałym ....................................................................... 202

 Uzależnienie od siły i władzy ................................................................................ 202

 Uzależnienie od potrzeby zewnętrznej akceptacji ................................................ 202

 Uzależnienie od talentu ........................................................................................ 203

 Uzależnienie od duchowości i wiary ..................................................................... 203

11

 Uzależnienie od nauczyciela, grupy, sekty ............................................................ 204

 Uzależnienie od seksu ........................................................................................... 204

 Uzależnienie od przeszłości .................................................................................. 205

 Uzależnienie od przyszłości .................................................................................. 205

 Strach .......................................................................................................................... 206

 Fobia .................................................................................................................... 206

 Niepokój (lęk) ....................................................................................................... 207

 Poziomy powstawania strachu ................................................................................... 207

 Poziom mentalny .................................................................................................. 207

 Poziom uczuć ........................................................................................................ 207

 W jaki sposób strach powoduje powstanie choroby .................................................. 208

 W jaki sposób uwalniamy się od strachu .................................................................... 210

V. Integralna biorgonomia

Historia integralnej biorgonomii ....................................................................................... 214

 Wilhelm Reich i energia organowa ............................................................................. 214

 Aleksander Lowen – nasze ciało wyraża to, kim jesteśmy .......................................... 216

 Rafael Rosen – ojciec biorgonomii – rozwój siódmego zmysłu ................................... 218

 Naomi Imber Feinberg i merkava ............................................................................... 218

Integralna biorgonomia .................................................................................................. 219

 Podstawowe zasady integralnej biorgonomii ............................................................. 221

 Podstawy fi lozofi czne ................................................................................................. 222

 Inwolucja i ewolucja ............................................................................................. 223

 Narodziny duszy .................................................................................................... 227

Energie komplementarne ............................................................................................... 231

 Weryfi kowanie komplementarności ........................................................................... 239

 Dwa sposoby weryfi kowania ................................................................................ 239

Narzędzia integralnej biorgonomii ................................................................................. 241

 Merkava .................................................................................................................... 241

 Medytacja Merkava .................................................................................................... 243

 Ogólne zasady postępowania ............................................................................... 245

 Merkava i kolory ................................................................................................... 247

Siódmy zmysł – odczuwanie energii za pomocą sensorów powiek ................................ 248

Ręka przyjmująca i oddająca (przekazująca) .................................................................. 249

 Sposób określenia ręki przyjmującej i oddającej ........................................................ 251

Magiczne procesy i programy ......................................................................................... 252

 Początki .................................................................................................................... 253

 Magiczne procesy i programowanie ........................................................................... 255

VI. Pomiary energii

Sposoby pomiaru energii i informacji ............................................................................... 258

Stosowanie przyrządów radiestezyjnych ........................................................................ 259

 Wahadła radiestezyjne ............................................................................................... 260

 Biotensor .................................................................................................................... 261

12

 L antena (różdżka) ...................................................................................................... 261

 Testy mięśniowe ......................................................................................................... 261

Testowanie na innych ..................................................................................................... 268

Wgląd na podstawie intuicji ........................................................................................... 268

Jasnowidzenie ................................................................................................................ 270

Technika odczuwania energii za pomocą sensorów powiek – EST ................................. 272

 W jaki sposób działa EST ............................................................................................. 274

 Hologram i otrzymywanie informacji ......................................................................... 277

 Aktywowanie sensorów powiek ................................................................................. 282

 Przygotowanie ...................................................................................................... 282

 Aktywacja ............................................................................................................. 283

 Schematyczny przebieg aktywacji sensorów powiek ................................................. 285

Ćwiczenie blinkania .................................................................................................... 286

 Warunki niezbędne do dokładnego pomiaru energii ................................................. 287

 Błędy pojawiające się podczas nauki blinkania .......................................................... 288

 Dziedziny stosowania pomiarów energii za pomocą sensorów powiek ..................... 289

 Praca z EST .................................................................................................................. 292

 Przebieg procesu odnajdywania przyczyn problemów ............................................... 292

 Prowadzenie poszukiwań dla innych .......................................................................... 294

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha

Współczesna bioterapia. Marjan Ogorevc.

  • Brand: KOS
  • Product Code: KOS-9788376491691
  • Availability: In Stock
  • 52.00 zł


Related Products

Oczyszczanie organizmu dla kobiet Natalia Rose

Oczyszczanie organizmu dla kobiet Natalia Rose

Oczyszczanie organizmu to najlepsze działanie, jakie możesz podjąć, aby poprawić..

39.30 zł

Energia roślin w domu - Hoffmann Eva Katharina

Energia roślin w domu - Hoffmann Eva Katharina

Eva Katharina Hoffmann jest terapeutką, która skutecznie wyleczyła wielu pacjent..

37.00 zł

Oczyszczanie indywidualne - w tym oczyszczanie Aury

Oczyszczanie indywidualne - w tym oczyszczanie Aury

Rytuał polegający na oczyszczeniu osoby z negatywnych energii i wzmocnienia sił ..

250.00 zł

Energia dla zdrowia. Sandy Taikyu Kuhn Shimu

Energia dla zdrowia. Sandy Taikyu Kuhn Shimu

Zmęczony? Nieskoncentrowany? Bezsilny?Ten niewielki poradnik to prawdziwy skarb...

34.00 zł

Tags: halluks, medycyna alternatywna, Stark Carsten